Foto:KIRS

Azilanti pomažu u poplavama

Tražioci azila su celu noć radili u Šapcu, na odbrani grada od poplava. Njih 85 evakuisanih iz Obrenovca u Barič, poreklom iz Kameruna, Sirije, Malija, Iraka i drugih zemalja, insistirali su da pruže pomoć svojim sugrađanima i oko 23 časa su krenuli u Šabac. Kada su stigli u grad, celu noć su prepakivali humanitarnu pomoć,…

Details
subotica

Rute krijumčara vode pored Subotice

Da je krijumčarenje ljudi, pre svega ilegalaca iz Sirije i Avganistana, ali i sa Kosova i Metohije, preko granice sa Mađarskom i dalji transport ka zapadnim zemljama, više nego unosan posao, dokazuje i hapšenje organizovane kriminalne grupe sredinom maja 2014. godine, čiji su članovi uglavnom iz Subotice, a koji su zaradili desetine hiljada evra za…

Details
Bobrenovac

Od rata do poplava

ŠABAC, NOVI SAD – Azilanti smešteni kod Obrenovca bili su među prvima pogođeni posledicama poplava, ali su, čim im se za to ukazala prilika, prvi i pritekli u pomoć. Evakuisani su u petak ujutru, što je bilo samo jedno u nizu evakuisanih mesta tih nekoliko kritičnih dana, ali već istog dana, u petak uveče, kao…

Details
12

Osnovni pojmovi o azilu

Azil je pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđen Zakonom o azilu. Centri za azil su centri u kojima su obezbeđeni osnovni životni uslovi za tražioce azila do donošenja…

Details
9

Putevi azila u Srbiji

Od Damaska i Sirije do bezbednog života i slobode u Evropskoj uniji treba preći oko 2,5 hiljade kilometara krećući se najčešće noću, bez važećih dokumenata, prijatelja i pomoći. Sa tim bremenom većina izbeglica iz Sirije, ali i drugih ratom zahvaćenih područja kreću na put kako bi zatražili azil u nekoj od zemalja Evropske unije. Bežeći…

Details