Projekat “Doku-drama LogBook_Serbistan” bavi se praćenjem primene poglavlja o ljudskim pravima u oblasti migracija i azila u Srbiji, a koji realizuje produkcija Playground iz Novog Sada. Projekat se finansira sredstvima Evropske unije i deo je projekta “Jačanje medijskih sloboda“.
Produkciju doku-drame podržao je i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Ideja na kojoj se zasniva projekat “Doku-drama LogBook_Serbistan” je da se probudi svest građana, ali i medija o pravima i potrebama ljudi koji u Srbiju dolaze tražeći azil u kom vide spas od rata i siromaštva. Projekat podrazumeva i rad na razbijanju predrasuda o tražiocima azila koji na Balkan dolaze iz svih krajeva sveta i pokušavaju da preko njega stignu do željenog odredišta koje je najčešće Evropska unija.

 

Playground

 

Doku-drama i reportaža koja ide uz film, kao i informativni tekstovi na sajtu www.logbook-serbistan.net bave se osnovnim pojmovima o azilu u Srbiji, zakonskim procedurama kroz koje prolaze tražioci azila i iregularni migranti. Istovremeno, projekat pokušava da prikaže i sliku koju tražioci azila imaju o njihovim domaćinima.

Svedočenja azilanata, iregularnih migranata, ali i predstavnika državnih institucija i nevladinih organizacija delovi su priče o sistemu azila kod nas, kroz koji svakodnevno prolazi na desetine ljudi iz Sirije, Avganistana, Eritreje, Somalije, Gane i drugih udaljenijih zemalja sveta. Teški uslovi puta, korišćenje usluga krijumčara, a potom i borba za ostvarivanje osnovnih prava samo su deo prepreka sa kojima se suočavaju tražioci azila neposredno pre ulaska u Srbiju, na svom višegodišnjem putu do željene slobode.

 

IMG_5195

 

Doku-drama (94 minuta) premijerno je prikazana na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Zagrebu (Zagreb DOX), a potom, zajedno sa reportažom (9 minuta) o tražiocima azila u Srbiji,  emitovana je i na Pokrajinskom javnom servisu (RTV Vojvodine) 3. marta ove godine. Nakon festivalske i tv premijere, film i reportaža biće javno prikazani u 10 gradova širom Srbije i u okviru pet javnih tribina na kojima će biti reči o napretku u oblasti sistema azila, kao i o aktuelnim problemima i zakonskim nedostacima na čijem otklanjanju se radi. Nakon emitovanja na RTV Vojvodine, doku-drama LogBook_Serbistan nastavlja svoj festivalski život.

 

 

Projekat su realizovali:

scenario i režija: Želimir Žilnik
snimatelji: Miodrag Milošević, Orfeas Skutelis
montaža: Vuk Vukmirović
pomoćnik reditelja: Orfeas Skutelis
istraživač: Ivana Buš Jović
dizajn zvuka: Filip Vlatkovićfoto 1
grafički dizajn: Nikola Berbakov
animacija: Aleksandar Ilić

koordinatorka projekta: Vlatka Vidić
administrativna asistentkinja: Dragana Rajić
organizatorka: Ana Leginj
asistentkinja producentkinje: Jovana Stojaković

producentkinja: Sarita Matijević

saradnici u produkciji:
Luka Popadić
Branislav Klašnja
Milan Stojanović
Lazar Živanac
Emil Holcer

prevod: Pro Studio: Kaies Sokref | Sayyed Hasan | Wesam Habli |Vladimir
Sjekloća | Brian Schwarz | Greg de Couir
titlovi: Zvonimir Ivanov

fotograf: Orfeas SkutelisP1000939
web design: Ninja Boy Creations | Predrag Nikolić

finansijske i pravne usluge: Vera Vozar, Elvira Kurbatfinski | Elmar

muzika korištena u filmu:
«Moj brate u tuđini» (Hanka Puzić – Hilmo Mujić), izvodi Meho Puzić
© Croatia Records dd

autori originalne muzike: Gabriella Benak, Milan Nenin
muziku izvode: Milan Nenin, Goran Panić, Gabriella Benak
mix: LBS Studio

tonska obrada: Montevideo i sinovi
kolor-korekcija: Nemanja Babić
dcp transfer: McGuffin Postproduction

tehnička podrška u produkciji:
Yojimbo | Shelter Multimedia | Studio Boris Kovač | Majti | Sense production | Prizma produkcija | Polar Elephant | Sabadoš Service | Wake Up

Zahvaljujemo na saradnji svim učesnicima u filmu, kao i institucijama i pojedincima koji su nam pomogli u realizaciji:

Stanley Akumbe | Mohamed Lee | Ibrahim Karabo | Duru Jelad | Brian Schwarz | Guy Maestracci | Stojan Sjekloća | Alharake Mohammed | Bojan Milivojević | Yusuf Mona | Ali Ahmed | Husein Ahmed | Munir Hadžić | Leon Šurbanović | Radmila Đurica | Anika Lehki | Andrej Lehki | Srđan Ajvaz | Novica Tasić | Slavica Janjić | Katarina Rakić | Anđa Đorđević

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (ACP/CZA): Radoš Đurović
Komesarijat za izbeglice i migracije RS: Ivan Gerginov, Ivan Mišković
Centar za azil u Bogovađi: Stojan Sjekloća
Centar za azil u Banji Koviljači: Robert Lesmajster
Centar za azil u Tutinu: Emira Batilović
Centar za azil u Sjenici: Fikret Hamidović
Centar za azil u Krnjači: Marko Opačić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
i
Fudbalski klub Polet, Donji Lajkovac
KUD Petar Petrović Njegoš, Lovćenac
KUD Dimitrije Tucović, Lazarevac
Roko Babičković, Anne-Claire Noel, Tanja Gavrilović, Nataša Krstin

Posebnu zahvalnost dugujemo gospođi Hanki Puzić kao i Croatia Records dd na ustupljenim pravima za korišćenje fonograma: Meho Puzić – Moj brate u tuđini (Hanka Puzić – Hilmo Mujić) – 1971 Croatia Records d.d.

 

 

Kontakt: logbookserbistan@gmail.com

IMG_5251