image

Za izbeglice iz Sirije, Avganistana, Pakistana, ali i drugih ratom zahvaćenih područja u svetu, Srbija je samo jedno od odmorišta, pre nego što uđu na teritoriju EU. Od početka godine, iz naše zemlje je u Mađarsku ilegalno prešlo više od 27 hiljada ljudi, te su lokalne vlasti u saradnji sa policijom oformile patrole civilnih straža koje rade na zaštiti spoljnih granica šengenske zone.

Kako se granica sa Mađarskom prostire kroz ravničarski predeo, ona je ujedno i pod najvećim pritiskom od dolazaka sve većeg broja migranata, te su naše evropske komšije uvele volonterske patrole civilnih straža koje pomažu graničnoj policiji Mađarske.

“Iz dana u dan se povećava broj migranata u potezu Ašothaloma, Morahaloma i Reske. Reske se naravno ističe, praktično, kao otvoreni granični prelaz, ali je u poslednje vreme i Ašothalom veoma pogođen, verovatno zbog blizine Subotice sa druge strane granice”, kaže Ištvan Batiz, predsednik Saveza civilnih straža okruga Čongrad.

Za razliku od policije, civilnim stražama u Mađarskoj nije dozvoljeno da nose oružje. Kada otkriju iregularne migrante nemaju prava da ih privode, ali im ovlašćenja ipak dozvoljavaju da ta lica zadrže na licu mesta do dolaska policije.

“Ilegalni migranti, naravno ne svi, ali u većini slučajeva nisu kriminalci. Nije im cilj da prekrše zakon na štetu policije ili lokalnog stanovništva, jer to podrazumeva pokretanje krivičnog postupka, koji bi se mogao završiti višegodišnjim pritvorom”, objašnjava  Gabor Eberhardt , načelnik Odseka pogranične policije u Segedinu.

Migranti koji uspeju da pređu granicu i uđu u Mađarsku, uglavnom su iscrpljeni od dugog pešačenja, ali i teških uslova puta. Pored svega, ni lokalno stanovništvo na njih ne gleda blagonaklono.

“Ne radujemo im se. Stanovništvo ih je u početku dočekalo prijateljski, nudili su im vodu. Ovi migranti uglavnom sada sami traže policiju. Prvo pitanje im je uvek to, da li je ovo već Mađarska, jer znaju da smo mi prva zemlja EU. Bez opiranja se predaju policiji, jer uglavnom traže izbeglički status”, kaže Laslo Torockai,  predsednik opštine Ašothalom

Civilne straže, u saradnji sa građanima u pograničnim mestima, dnevno, u proseku uspevaju da otkriju i do stotinu migranata, najčešće sa Srednjeg i Bliskog Istoka, mada ima i onih koji dolaze sa Kosova.

Svi oni, najčešće bez dokumenata, posredstvom krijumčara pokušavaju da se domognu teritorije EU.

Otkrivene migrante civilne straže potom predaju graničnoj policiji Mađarske.

 

 

Izvor: Logbook_Serbistan, RTV

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit