Granicu sa Mađarskom najčešće nelegalno, svakog dana pokušava da pređe na stotine stranih izbeglica, od kojih su mnogi prethodno izrazili nameru da traže azil u Srbiji, ali među njima ima i onih koji uopšte nisu bili evidentirani u azilnom sistemu Srbije, što ukazuje na to da su u našoj zemlji boravili nelegalno.

Osim njih, mađarska granična policija suočava se i sa velikim prilivom ekonomskih izbeglica sa Kosova, te su njihovi državni organi počeli sa primenom strategije pojačane zaštite državne granice kroz angažovanje civilnih straža, volonterskih udruženja i lovočuvarskih službi.

Ove civilne straže, danonoćno patroliraju pograničnim mestima, ali i njivama, šumama i atarima nadomak sela u kojima inače i žive, kako bi, kako tvrde, zaštitili svoju imovinu od upada imigranata na njihove posede. Rezultati rada civilnih straža doprineli su drastičnom povećanju broja otkrivenih ilegalnih migranata koji su u daljem postupku predati graničnoj policiji Mađarske. Prema rečima lokalnih političkih lidera, ovaj oblik zaštite imovine veoma je delotvoran, te lokalne samouprave planiraju da nastave sa izdvajanjem sredstava za nabavku opreme za civilne pratrole, čiji rad je pre svega volonterski.

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit