LogBook:Serbistan/2014Broj izraženih namera za traženje azila u Srbiji dupliran je u odnosu na prošlu godinu. Podaci UNHCR-a pokazuju da je na teritoriji Srbije od početka godine do sada izraženo oko 11 hiljada namera za traženje azila, ali je taj broj u konstantnom porastu. 

Kako bi blagovremeno sprečili ili ublažili probleme koji dolaze sa progresivnim rastom broja tražilaca azila u Srbiji, brojne lokalne institucije i organizacije su zajedno sa Udruženjem „Atina”  tokom cele godine radile na pronalaženju modela koji bi omogućio uspešno i bezbedno prihvatanje migranata.

U ovom periodu sprovedeno je i istraživanje “Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji”, čiji rezultati pokazuju da postoji čitav niz izazova koje treba rešiti kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na potrebe koje nosi fenomen migracija, kao što su dugo trajanje azilnog postupka, nedovoljni smeštajni kapaciteti, neadekvatni mehanizmi asistencije, nedostatak koordinacije i međusektorske saradnje, manjak finansijskih, ljudskih i tehničkih resursa, ali i nepoverenje i predrasude prema migrantima.

Rezultati pokazuju i to da na lokalnom nivou ipak postoji razvijena svest o problemima i opasnostima sa kojima se migranti sureću, te da su svi akteri spremni da rade na razvoju tolerancije i uspostavljanju dijaloga, kako bi se efikasno rešavali izazovi koji nastaju nedostatkom mehanizama na nacionalnom nivou. U sklopu ovog projekta, udruženje Atina je sa partnerskim organizacijama obučila migrante i migrantima da u svojstvu kulturnih medijatora budu most između migranata i građana, što je jedan od preduslova da se unaprede odnosi u društvu.

Da bi se bolje razumeo položaj migranata u domaćoj javnosti, u okviru ovog istraživanja snimljen je i kratak dokumentarni film „Put ka gore” autora Mirka Rudića, koji prikazuje izazove koji pogađaju migrante koji najčešće zbog rata i siromaštva, napuštaju svoje domove i kreću na neizvestan put ka bezbednijem životu.

IMG_7013

“Žene i deca su posebno ranljivi na ovom putu. Teško je stupiti u kontakt sa njima, za tako kratko vreme izgraditi poverenje i pomoći im ukoliko se nalaze u situaciji nasilja. Proteklih godina imali smo korisnike – žrtve trgovine ljudima iz ove populacije, ali iz kontakata sa samim migrantima i profesionalcima na lokalu možemo osnovano da pretpostavimo da je taj broj mnogo veći. Neophodno je razviti efikasan mehanizam za identifikaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima, naročito žena i dece u okviru migrantske populacije”, naglasila je Marijana Savić, direktorka udruženja Atina.

Prema podacima UNHCR, od januara do novembra 2014. godine 10.851 lice izrazilo je nameru da traži azil u Srbiji, što predstavlja porast od preko 100% u odnosu na 2013. godinu. Beleži se i porast dece među tražiocima azila, kao i dece bez pratnje roditelja ili staratelja – do novembra ove godine evidentirano je 1.513 dece, dok je tokom cele prošle godine evidentirano njih 1.387. Od tog broja, dece bez pratnje je do novembra ove godine bilo 788, dok je prošle godine zabeleženo ukupno 599, podaci su istraživanja u okviru projekta „Otvaranje dijaloga u lokalnim zajednicama između migranata i građana o međusobnoj toleranciji i nenasilju“, koji udruženje Atina sprovodi zajedno sa Centrom za zaštitu tražioca azila APC/CZA, uz finansijsku podršku Evropske unije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u okviru Programa jačanja civilnog društva.

Tekst pomenutog istraživanja možete pogledati ovde.

Udruženje Atina osnovano je 2004. godine i angažovano je na programima sveobuhvatnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima i drugih vidova eksploatacije. Pored pružanja direktne pomoći žrtvama, kao posebnu programsku celinu organizuje i treninge i edukacije za profesionalce iz različitih oblasti kako bi se osnažili institucije i organizacija za pružanje adekvatne podrške identifikovanim žrtvama trgovine ljudima. Link ka sajtu udruženja je ovde.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit