photo

Logbook:Serbistan prisustvovao je konferenciji i okruglom stolu o sistemu azila u Srbiji.

 

Novi izveštaj o stanju sistema azila pod nazivom „Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: položaj tražilaca azila“ u izdanju Grupe 484 i partnerskih organizacija okupljenih u okviru radne grupe za azil ( Astra – akcija protiv trgovine ljudima, Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti, Beogradski centar za ljudska prava, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Međunarodna mreža pomoći i Inicijativa za razvoj) prestavljen je krajem septembra u okviru okruglog stola kom su prisustvovali predstavnici  kako državnog, tako i civilnog sektora iz zemlje i regiona.

Publikacija „Izazovi sistema azila“ koja je predstavljena na konferenciji obuhvata dve celine, jednu posvećenu uticaju mešovitih migracijskih tokova na sistem azila i drugu koja sadrži predloge izmena Zakona o azilu. Ovaj izveštaj deo je projekta „Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji“ koji sprovodi Grupa 484, zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Fondacije za otvoreno društvo. Ukoliko želite da pogledate celokupnu publikaciju kliknite ovde.


Za migrante u Srbiji zajedničko je to da uglavnom ne poseduju lična dokumenta, da im se identitet utvrđuje na osnovu izjava i da na teritoriju Srbije ulaze na neki od nezakonitih načina, najčešće koristeći usluge krijumčara. Razlikuju se po razlozima napuštanja zemlje porekla, straha od progona, ratnih sukoba, društvenih i običajnih normi, kao i od loših ekonomskih i socijalnih uslova u svojim zemljama. Bez obzira na razloge, migranti putuju zajedno i korist iste rute i moduse kretanja. Među njima ima maloletnika bez pratnje, porodica, žrtava torture i drugih, posebno ranjivih grupa.  
Izazovi sistema azila, Grupa 484, Beograd, 2014;

photo (1)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit