Foto: Playground

U skladu sa međunarodnim pravom, Republika Srbija odobrava boravak i zaštitu (azil) strancima koji imaju osnovan strah od progona u svojim zemljama i ispunjavaju kriterijume propisane Zakonom o azilu. Tražioci azila koji su podneli takav zahtev i osobe kojima je priznato pravo azila u Republici Srbiji (zvaničan naziv izbeglice) imaju određena prava i određene obaveze za vreme boravka u Republici Srbiji. Republika Srbija može odlučiti da dodeli subsidijarnu zaštitu nekim osobama koje ne ispunjavaju uslove za azil u Srbiji.

Kakva je procedura?

Zahtev za azil:
• Obratite se policiji – na granici ili unutar zemlje, i recite im da želite da podnesete zahtev za azil.
• Vaš zahtev ce biti upućen Kancelariji za azil u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koja ce odlučiti da li da vam odobri ili odbije zahtev, i proceniti da li eventualno ispunjavate uslove za subsidijarnu zaštitu.
• Postupak azila je besplatan. Nećete biti dužni da plaćate administrativne niti bilo koje druge takse u bilo kom trenutku procedure.

Registracija:
• Registraciju obavlja Kanelarija za azil. Registracija obuhvata, fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju, i privremeno oduzimanje vaših ličnih dokumenata (kao što su, pasoš,
lična karta, dozvola boravka, viza, krštenica, putne karte itd.) koji mogu biti od značaja za registraciju i utvrđivanje vašeg identiteta. Dokumenti će vam biti vraćeni nakon registracije.
• Nakon registracije, biće vam izdata lična karta za tražioca azila u Republici Srbiji.

 

*Tekst je preuzet iz publikacije čiji autori su Beogradski centar za ljudska prava i Visoki komesarijat UN za izbeglice u Srbiji. Informator za tražioce azila u celini možete pogledati ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit