011

Srbiji nedostaje efikasniji sistem azila

Migranti koji se skrivaju po napuštenim objektima u okolini Subotice najčešće ne žele da traže azil u našoj zemlji, što ne treba da bude prepreka da im Srbija omogući prava koja im pripadaju, zajednički je stav međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija. Kako u svetu ratni sukobi ne jenjavaju, i ove godine se može očekivati izuzetno…

Details