image

Civilne straže čuvaju Šengen

Za izbeglice iz Sirije, Avganistana, Pakistana, ali i drugih ratom zahvaćenih područja u svetu, Srbija je samo jedno od odmorišta, pre nego što uđu na teritoriju EU. Od početka godine, iz naše zemlje je u Mađarsku ilegalno prešlo više od 27 hiljada ljudi, te su lokalne vlasti u saradnji sa policijom oformile patrole civilnih straža…

Details