photo

Sistem azila i migracije: dve priče

Logbook:Serbistan prisustvovao je konferenciji i okruglom stolu o sistemu azila u Srbiji.   Novi izveštaj o stanju sistema azila pod nazivom „Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: položaj tražilaca azila“ u izdanju Grupe 484 i partnerskih organizacija okupljenih u okviru radne grupe za azil ( Astra – akcija protiv trgovine ljudima, Balkanski centar za migracije i…

Details