im

Azil u brojkama

  Prema podacima koje je objavio Beogradski centar za ljudska prava, od stupanja па snagu Zakona о azilu (ZOA) 2008. do aprila 2014. godine evidentirano je 14.501 ljudi koji su tražili azil u Srbiji а u istom periodu je samo 5 stranaca dobilo izbeglički status а 7 supsidijarnu zaštitu. Od 1. januara do 31. decembra…

Details