Bobrenovac

Od rata do poplava

ŠABAC, NOVI SAD – Azilanti smešteni kod Obrenovca bili su među prvima pogođeni posledicama poplava, ali su, čim im se za to ukazala prilika, prvi i pritekli u pomoć. Evakuisani su u petak ujutru, što je bilo samo jedno u nizu evakuisanih mesta tih nekoliko kritičnih dana, ali već istog dana, u petak uveče, kao…

Details
12

Osnovni pojmovi o azilu

Azil je pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđen Zakonom o azilu. Centri za azil su centri u kojima su obezbeđeni osnovni životni uslovi za tražioce azila do donošenja…

Details