9

Putevi azila u Srbiji

Od Damaska i Sirije do bezbednog života i slobode u Evropskoj uniji treba preći oko 2,5 hiljade kilometara krećući se najčešće noću, bez važećih dokumenata, prijatelja i pomoći. Sa tim bremenom većina izbeglica iz Sirije, ali i drugih ratom zahvaćenih područja kreću na put kako bi zatražili azil u nekoj od zemalja Evropske unije. Bežeći…

Details