12

Osnovni pojmovi o azilu

Azil je pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđen Zakonom o azilu. Centri za azil su centri u kojima su obezbeđeni osnovni životni uslovi za tražioce azila do donošenja…

Details
9

Putevi azila u Srbiji

Od Damaska i Sirije do bezbednog života i slobode u Evropskoj uniji treba preći oko 2,5 hiljade kilometara krećući se najčešće noću, bez važećih dokumenata, prijatelja i pomoći. Sa tim bremenom većina izbeglica iz Sirije, ali i drugih ratom zahvaćenih područja kreću na put kako bi zatražili azil u nekoj od zemalja Evropske unije. Bežeći…

Details